Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Trwa nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych okręgu piotrkowskiego. W nowej kadencji 2020-2023 potrzebnych będzie ponad sześciuset sędziów społecznych, a kandydatów można zgłaszać do końca czerwca.


W grudniu kończy się kadencja ławników na lata 2016-2019.

W  Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. oraz w podległych mu pięciu sądach rejonowych ławnicy zasiadają w składach orzekających w sprawach karnych, rodzinnych, a także w sądach pracy. 

 

W nadchodzącej kadencji – na lata 2020-2023 – w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. oraz w podległych mu pięciu sądach rejonowych będzie potrzebnych 637 ławników. W Sądzie Okręgowym ma orzekać 448 sędziów społecznych, a we wszystkich  sądach rejonowych – łącznie 149.

 

Ławników dla sądów powszechnych okręgu piotrkowskiego wybiorą radni z gmin województwa piotrkowskiego spośród kandydatów, których trzeba zgłosić do dnia 30 czerwca 2019 roku.

  

Ławnikiem może być wybrana osoba, która: ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat; jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika. 

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają – w głosowaniu tajnym – rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Muszą to zrobić najpóźniej w październiku. 

 

Ławnik może orzekać tylko w jednym sądzie, a jego kadencja trwa cztery lata. Zgodnie z prawem ławnik może być wyznaczony do udziału w rozprawach do dwunastu dni w ciągu roku, a liczba ta może być zwiększona tylko z ważnych przyczyn. 

 

Za czas wykonywania czynności w sądzie ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną, której wysokość ustalana jest co roku. Obecnie to 119,36 zł za dzień. Przysługuje ona tylko osobom, które nie mają zatrudnienia, albo nie otrzymają od pracodawcy wynagrodzenia za dzień pełnienia funkcji ławnika w sądzie. Ławnikowi mieszkającemu w Piotrkowie Tryb. przysługuje też ryczałt w wysokości 11,30 zł, a ławnikowi zamieszkałemu poza Piotrkowem Tryb. – zwrot kosztów dojazdu.

 

Od tego roku kandydat na ławnika nie musi ponosić kosztów wydania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Poniesie je Skarb Państwa, ale składając zapytanie do KRK kandydat musi załączyć dokument poświadczający fakt kandydowania na ławnika:  zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu, który go zgłasza; a w sytuacji, gdy zgłasza go grupa 50 obywateli – oświadczenie osoby umieszczonej jako pierwsza na liście.

 

Wszystkie informacje o zasadach wybierania ławników oraz druki do pobrania można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także właściwych Urzędów Miast i Gmin.

Rejestr zmian dla: Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-28
Publikacja w dniu:
2019-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d