Statystyka


Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb

 

Sprawozdania statystyczne za  2018 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych 

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S62o Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych

MS-S-62r Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S00w Sprawozdanie z obsady jednostki

MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowejSprawozdania statystyczne za I półrocze za  2018 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych 

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S00w Sprawozdanie z obsady jednostki

MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania statystyczne za  2017 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych 

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S00w Sprawozdanie z obsady jednostki

MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowejSprawozdania statystyczne za I półrocze za  2017 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych 

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S00w Sprawozdanie z obsady jednostki

MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowejSprawozdania za  2016 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Zbiorcze sprawozdania za  2016 r. z sądów okręgu piotrkowskiego:

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S00w Sprawozdanie z obsady jednostki


Sprawozdania za I półrocze 2016 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S40o Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Zbiorcze sprawozdania za I półrocze 2016 r. z sądów okręgu piotrkowskiego:

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S00w Sprawozdanie z obsady jednostkiSprawozdania za 2015 r. z Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według własciwości rzeczowej

MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Zbiorcze sprawozdania za 2015 r. z sądów okręgu piotrkowskiego:

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7r Sprawozdaniw z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16r Sprawozdanie w sprawach rodzinnych

MS-S18r Sprawozdanie w sprawach nieletnich

MS-S19r Sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20UN Sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej)

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych