Biuro Obsługi Interesantów

 

 

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
  wraz z wydzieloną Czytelnią akt

(BOI) – do zakresu zadań którego należy:

 

 

obsługa interesantów wydziałów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. .Biuro udziela informacji, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych i udostępnia do wglądu akta spraw sądowych.

 

BOI mieści się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
ul. Słowackiego 5 w pok. 122 , a Czytelnia akt w pok. 123.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.

Wzory i formularze

Punk nieodpłatnej pomocy prawnej Urząd Miasta ul.Szkolna 28 Piotrków Tryb

 

Kierownik BOI

Danuta Terka

tel. 44-64-94-180

e-mail: boi@piotrkow-tryb.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania

 

poniedziałek                        w godz. 8:00 – 18:00

wtorek - piątek                    w godz. 7:30 - 15:30

 

Czytelnia akt :

poniedziałek                       w godz. 8:00 – 18:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta

                                        udostępniane są do godz. 17:15

wtorek - piątek                    w godz. 7:45 - 15:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta

                                        udostępniane są do godz. 14:30

 

 

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów w celu skrócenia czasu oczekiwania na akta proponuje się zamawianie akt osobiście, drogą mailową i telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.


     Akta spraw nie będą udostępniane na 2 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia i 3 dni po posiedzeniu.

     Aby uzyskać wgląd w akta sprawy - pełnomocnictwo musi znajdować się w aktach.


Informacja telefoniczna

tel. 44  649 41 80


               Regulamin BOI