Biuro Obsługi Interesantów

 

 

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
i Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. wraz z wydzieloną Czytelnią akt

(BOI) – do zakresu zadań którego należy:

 

 

obsługa interesantów wydziałów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. i Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Tryb. za wyjątkiem interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, którzy przyjmowani są w sekretariacie Wydziału.Biuro udziela informacji, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych i udostępnia do wglądu akta spraw sądowych.

 

BOI mieści się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
ul. Słowackiego 5 w pok. 122 , a Czytelnia akt w pok. 123.


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych.


Punk nieodpłatnej pomocy prawnej Urząd Miasta ul.Szkolna 28 Piotrków Tryb

 

Kierownik BOI

Danuta Terka

tel. 44-64-94-180

e-mail: boi@piotrkow-tryb.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania

 

poniedziałek                        w godz. 8:00 – 18:00

wtorek - piątek                    w godz. 7:30 - 15:30

 

Czytelnia akt :

poniedziałek                       w godz. 8:00 – 18:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta

                                        udostępniane są do godz. 17:15

wtorek - piątek                    w godz. 7:45 - 15:00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta

                                        udostępniane są do godz. 14:30

 

 

     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów w celu skrócenia czasu oczekiwania na akta proponuje się zamawianie akt osobiście, drogą mailową i telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.


     Akta spraw nie będą udostępniane na 2 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia i 3 dni po posiedzeniu.

     Aby uzyskać wgląd w akta sprawy - pełnomocnictwo musi znajdować się w aktach.


Informacja telefoniczna

tel. 44  649 41 80

tel. 44  649 41 79

tel. 44 649 42  53


                 Od dnia  8  listopada 2018r.  informacje telefoniczne  dotyczące postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym i Rejonowym  w Piotrkowie Trybunalskim będą udzielane  także przez  Kierowników poszczególnych  Wydziałów pod wskazanymi poniżej  numerami telefonów :

 

Sąd Okręgowy

I Wydział Cywilny   -          44 649 41 06
                                                 44 649 41 05

II Wydział Cywilny  -            44 649 41 29
                                                   44 649 41 83

III Wydział Karny    -              44 649 41 11
  Sekcja Penitencjarna  -      44 649 41 22
  Sekcja Wykonawcza    -      44 649 41 13

IV  Wydział Karny   -            44 649 41 16
                                                   44 649 41 86

V  Wydział Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych
                                                   44 649 41 71
                                                   44 649 41 64          


                                                                                                     Sąd  Rejonowy :I   Wydział  Cywilny     -    44 649 42 07
                                                44 649 42 09
                                                44 649 42 10
                                                44 649 42 92
                                                44 649 42 93
                                                44 649 42 94
                   
II  Wydział Karny         -                              44 649 42 13
     Sekcja Należności   -                             44 649 42 73
     Sekcja Wykonywania Orzeczeń    -   44 649 42 15III Wydział Rodzinny i Nieletnich     -                         44 649 42 25

IV  Wydział Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych       44 649 42 39 
                           
V Wydział Gospodarczy                                                   44 649 42 19
                                                                                                44 649 42 23


Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych    44 649 42 21
                       
VII Wydział  Karny       -                                                           44 649 42 17

 

 

Regulamin BOI