Atlas sadowniczy

Alternative flash content

Requirements

Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim prowadzony przez Prezesa Sądu Okręgowego stosownie do ustawy z dnia 15 czerwca 2007r.o lekarzach sądowych (Dz. U. Nr. 123 poz. 849) dla potrzeb usprawiedliwiania niestawinnictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadamianie sądu lub organu prowadzącego postepowanie karne, zwanych dalej "organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowaniakarnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postepowania zwanych dalej "uczestnikami postepowania"

 

Wykaz Lekarzy Sądowych


 
Autor: Agnieszka DąbrowskaPublikacja: Agnieszka DąbrowskaData: 2016-11-17 14:09:19Wersja: 11Wersje archiwalne
licznik odwiedzin: 268889
Powered by Kubik-Rubik.de